ติดต่อเรา: 02-234-7171 ต่อ 7851 | C4CSupport@sgcapital.co.th
Photo

ส่งข้อมูลสินเชื่อรถทำเงิน จำนำ/รีไฟแนนซ์

รหัสพนักงาน
รหัสผู้แนะนำ
ชื่อ-นามสกุล(ลูกค้า)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)
จังหวัด
ประเภทรถยนต์
วงเงินที่ต้องการ
ประเภทสินเชื่อ
จะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ใช้เบอร์ 062-5901999, 063-2024555 และ 081-1310559 ติดต่อลูกค้า

*ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเพื่อการวิจัยตลาด ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดตามการใช้บริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัท


ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา: 02-234-7171 ต่อ 7851 | C4CSupport@sgcapital.co.th