Photo
Photo Photo
ข้อดีเมื่อสมัครสินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้กับ SG Capital

กู้ง่าย ใช้เอกสารน้อย

ให้วงเงินสูงถึง 15 เท่าของรายได้*

ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน

ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน*

สะดวกสบาย โดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
ลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้กับ SG Capital
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเพื่อการวิจัยตลาด ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดตามการใช้บริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัท


บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัท ในเครือของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
02-028-2828
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)